Noter onaylı tercüme

Noter Onaylı Tercüme

Profesyonel noter onaylı tercüme hizmeti

Noter onaylı tercüme, resmi belgeler için tercih edilen bir çeviri hizmeti olması sebebi ile seçilecek tercüme bürosu kaliteli ve hizmet standartları yüksek bir büro olmalıdır. Zira tercüme sırasında yapılacak bir hata çok sayıda problemin ortaya çıkmasına ve zaman kaybı yaşanmasına neden olabilmektedir.

Müşterilerinin zamanına değer veren ve zamanı en verimli şekilde kullanmayı hedefleyen Adıgün Çeviri ve Danışmanlık, noter tasdikli tercümeyi oldukça kısa sürede sıfır hata ile tamamlamaktadır. Tercüme büromuz, çeviri hizmetini dil ve kültür özelliklerini yönleri ile benimsemiş, bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek tercümanlarımıza yaptırır. Noter tasdiki talep eden müşterilerimize ekstra hizmet kapsamında noter onayını 300 metre uzaklıktaki noterlikte gerçekleştiren tercüme ofisimiz bu konuda da avantajını kullanmaktadır.

Telefon, E-mail veya Whatsapp ile günün her saati bizimle iletişime geçebilir, resmi başvuru ve işlemlerinizde kullanacağınız her türlü belgenin yeminli tercüman imzalı ve kaşeli tercümesini yaptırabilirsiniz.

Noter Tasdikli Resmi Belge Çevirisi

Resmi belge çevirisi, adından yola çıkarak yapılacak tanımlamada resmi evrakların kaynak dil ile hedef dil arasındaki çevirisini açıklar. Resmi evrak çevirisinde şu hizmetler sunulmaktadır:

 • Pasaport noter onaylı çevirisi
 • Nüfus kayıt örneği noter tasdikli çevirisi
 • Doğum belgesi noter onaylı tercümesi
 • Evlenme cüzdanı noter tasdikli tercümesi
 • Bekarlık belgesi noter onaylı tercümesi
 • Nüfus cüzdanı çevirisi noter onaylı çevirisi
 • İkamet noter onaylı tercümesi
 • Diploma noter onaylı tercümesi
 • Transkript noter onaylı tercümesi
 • Öğrenci belgesi noter onaylı tercümesi
 • Sürücü noter onaylı tercümesi
 • İkametgah belgesi noter onaylı tercümesi

Adıgün Danışmalık olarak noter yeminli tercümenin yanında, noter tasdiki ve apostil tasdik şerhi işlemleri ile tek çatı altında kapsamlı çözümler sunuyoruz.

Noter Onaylı Tercüme Hizmeti

Noter onaylı çeviri hizmetine konu olan belgeler nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre noter onaylı tercümede onay işlemini ancak noterler gerçekleştirilebilmektedir.

Başka kurumlarca tasdik edilmiş belgeler, noter onaylı tercüme sıfatına sahip olmaz. Yeminli çevirmenin onay işlemini herhangi bir noterlikte yapması da tercüme edilen belgenin geçersiz olmasına neden olabilecektir. Nitekim yeminli tercüman, tercüme ettiği belgeyi sadece ve sadece yemin zaptını imzaladığı noterde tasdik ettirebilmektedir. Ancak noterler birden fazla noterlikte yemin zaptlarını bulundurma hakkına sahiptir. Böylece tercüme hizmetinin daha hızlı teslim edilmesi sağlanmaktadır.

Noter tasdik işlemleri nasıl yapılır?

Noter onaylı çeviri yapılırken tercüme 2 nüsha olarak hazırlanır. 2 kopya şeklinde hazırlanan nüshalardan biri tercümeyi tasdik edecek noterlikte kalır, diğer nüsha kişiye teslim edilir. Kişi, yeminli çevirmen tarafından tercüme edilmiş belgenin noter onaylı olmasını isterse ilgili notere müracaat edilerek belge notere onaylatılır. Kişi, noter tasdiki karşılığında noter onay bedeli öder. Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen noter ücretleri, tercüme hizmeti ücretlerinden ayrıdır.

Noter Onaylı Tercüme Neden Önemlidir?

Dünyada insanların birbirleri ile etkileşimleri arttıkça noter onaylı tercümeye olan ihtiyaç da artmış ve bu hizmetin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması durumu ortaya çıkmıştır. Başta yurtdışına sık sık gidip gelen ve yurtdışında resmi işlemleri sıklıkla yapan bireylerin en sık başvurduğu işlem noter onaylı tercümedir.

Noter onaylı çeviri, yeminli tercümedeki gibi resmi evrakın çevrilmesini belirtir
Noter onaylı tercümeyi yeminli çeviriden farklı kılan temel unsur evrakın noter tarafından tasdik edilmesidir. Dünyada ve ülkemizde pek çok kurum yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş belgeleri yeterli görmez ve noter onaylı çeviri ister. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kişiler resmi evrakı yeminli tercümana teslim eder ve çevirisinin yapılmasını talep eder. Yeminli tercümanca çevrilen resmi belge, yeminli tercümanın yemin zaptına sahip noter tarafından onaylanır. Söz konusu onay işleminin ardında belge noter onaylı tercüme sıfatına sahip olur.

Apostil tercüme hizmeti nedir?

Noter onaylı tercümede yoğun talep gören hizmetlerden biri de apostil tercüme hizmetidir. Apostil tercüme, yurtdışında kullanılacak evrakın resmiyetinin kuvvetlendirilmesini sağlayan hizmettir. Noter onaylı tercümeden çok farklı olmayan Apostil çeviri, farklı kurumlarca onaylatılan belgeler için yapılan tercümedir. Apostil tercüme sırasında şu adımlar izlenir: İlk olarak belge tercüme edilir. Tercüme edilen belge yeminli tercüman tarafından imzalanır ve kaşelenir, sonra noter onayına gönderilir. Noter tasdiki yapıldıktan sonra evrak, apostil için ilgili kuruma iletilir. Apostil çeviri hizmeti talep edildiğinde çevrilen belge için talep edilen ücrette bir farklılık ortaya çıkmaz.