Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu

Yabancılar için Şirket Kuruluşu

Sermayenin küreselleşmesi ile insanlar dilini dahi bilmedikleri coğrafyalarda yatırım yapmakta ve şirket kurabilmektedir. Bu durum dünyanın hemen hemen her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla yaşanmaktadır. Yabancılar için şirket kuruluşu gün geçtikçe artan bir olgu olmaya devam ederken mevzuat ve süreç hakkında bilgisi olmayan yabancılar Adıgün Çeviri ve Danışmanlık’a başvurarak kısa sürede başarılı bir şekilde şirketlerini kurabilmekte ve ticari başarı yakalayabilmekteler.

Yabancılar için şirket kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tamamen yasal bir durumdur. Ancak bu işlemler bilgi birikimi ve tecrübe ile yürütülmesi gereken bir süreci ifade ettiği için çoğu yabancı girişimci Adıgün Çeviri ve Danışmanlık’ın yabancılar için şirket kuruluşu hizmetlerine başvurarak başarılı girişimler için ilk adımlarını atmaktadır. Türkiye’nin en başarılı yabancı girişimlerinin kuruluşunda aktif rol oynayan Adıgün Çeviri ve Danışmanlık, hızlı ve kaliteli çözümleri ile başarılı iştiraklerin kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Peki, bu süreçte hangi belgeler talep edilmekte ve hangi işlemler gerçekleştirilmektedir? Buyurun beraber inceleyelim!

Yabancılar için Şirket Kuruluşu Süreci

Yabancı uyruklu bireylerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şirket kuruluşu işlemlerini gerçekleştirmeleri için prosedür gereği birtakım belgeleri edinmeleri gerekmektedir. Bu belgeler;

Ticaret Kayıt Dilekçesi
Şirket kuruluşunu beyan formu
Şirketin ana sözleşmesi
Yabancı gerçek kişinin noter tasdikli pasaport tercümesi
Ticaret odası kayıt beyannamesi
İşlemleri yürütecek gerçek kişiye verilmiş noter tasdikli vekâlet belgesi
Tüm bu belgeleri toplayan gerçek kişiler işlemlere başlamak için ilgili birime başvurarak yabancılar için şirket kuruluşu işlemlerini başlatır. Ancak bu işlemlerin yürütülmesi ve takibi bir yabancı için oldukça zor olduğundan danışmanlık ve destek alınması kaçınılmazdır. Bu noktada Adıgün Çeviri ve Danışmanlık bilgi birikimi ve tecrübesi ile hizmet sunmaktadır.

Yabancılar için Şirket Kuruluşu Hizmetlerimiz

Ülkemizde ticari bir girişim kurmak isteyen yabancılar için şirket kuruluşu işlemlerini üstlenen Adıgün Çeviri ve Danışmanlık, tecrübesi ile süreci hızlandırırken tercüme, noter tasdiki ve apostil işlemleri gibi ihtiyaçları da kendi bünyesinde çözüme kavuşturarak zamandan tasarrufu maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Mevzuata hâkim uzmanları ile her türlü işlemi başarı ile gerçekleştiren Adıgün Çeviri ve Danışmanlık, yabancılar için şirket kuruluşu işlemleri sırasında refakat hizmetleri ile de kaliteli hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz!